Cecilie Claussen
 

 Interiørarkiktektur + Design

Vi er et Oslobasert designkontor som tilbyr profesjonell bistand og leverer interiørløsninger for offentlig og privat miljø. Vårt nettverk innen produktdesign og grafisk design gir deg som kunde en komplett løsning.

Vårt mål er å skape optimale rom ut i fra våre kunders behov med hovedfokus på funksjonalitet og kvalitet.

Vi stiller høye krav til oss selv og vår arbeidsstrategi er å etterstrebe gode løsninger, kvalitet i alle ledd og gjennom dette sikre en trygg prosess for alle parter. Og ikke minst, å spre glede og positivitet til de vi jobber med!

 
 

Metode og Tjenester

 

Metode

Fase 1 - Etablering


Vi begynner med å avklare prosjektets rammebetingelser med kunden. I denne fasen fokuserer vi på å kartlegge prosjektes omfang og økonomi, samt planlegge videre fremdrift for å sikre en sunn prosess.

Fase 2 - Forprosjekt


For å få et optimalt utbytte av mulighetene som ligger i interiørarkitekturen er det viktig å definere. I denne fasen jobber vi med å danne oss en solid forståelse av adferd, personlighet og behov.

 

Fase 3 - Detaljering


Når vi i samråd med kunden har bestemt design og planløsning lager vi et komplett tegningsunderlag samt produkt og materialspesifikasjoner. Dette vil være nøkklen til en sunn gjenomsføringsprosess.

Fase 4 - Oppfølging


Denne fasen inkludrer oppfølging på byggeplass slik at endelig resultat samsvarer med forventningene som er blitt satt. Samt da endelig befaring med alle involverte parter for å kvalitetssikre ferdig resultat

 

Tjenester

Designtjenester

Oppfølging/Prosjektledelse

Innkjøp
Vi brenner for å skape sunne boliger og optimale offentlige rom. Vår jobb består av å kartlegge behov, lage rammer og deretter komponere et totaldesign som fyller av krav til en funksjonell og varig hverdag!

Et sunt prosjekt krever både god planlegging og en ryddig prosess! Som en videre del av våre tjenester tilbyr vi prosjektledelse og oppfølging for å kvalitetsikre at ferdig resultat blir som forventet og av høy kvalitet!

Dersom ønskelig tilbyr vi bistand med innkjøp av spesifiserte materialer, produkter og belysning. Vi har et solid nettverk av både entreprenører, møbelsnekkere og leverandører.

 

 Kontakt

Name *
Name