Metode og Tjenester

 

Metode

Fase 1 - Etablering


Vi begynner med å avklare prosjektets rammebetingelser med kunden. I denne fasen fokuserer vi på å kartlegge prosjektes omfang og økonomi, samt planlegge videre fremdrift for å sikre en sunn prosess.

Fase 2 - Forprosjekt


For å få et optimalt utbytte av de mulighetene som ligger i interiørarkitekturen er det viktig å kartlegge og definere. I denne fasen jobber vi med å danne oss en solid forståelse av kundens adferd, personlighet og behov.

 

Fase 3 - Detaljering


Når vi i samråd med kunden har bestemt design og planløsning lager vi et komplett tegningsunderlag samt produkt og materialspesifikasjoner. Dette vil være nøkklen til en sunn gjenomsføringsprosess.

Fase 4 - Oppfølging


Denne fasen inkludrer oppfølging på byggeplass slik at endelig resultat samsvarer med forventningene som er blitt satt. Samt da endelig befaring med alle involverte parter for å kvalitetssikre ferdig resultat

 

Tjenester

Designtjenester

Oppfølging/Prosjektledelse

Innkjøp
Vi er et Oslobasert designkontor som tilbyr profesjonell bistand og leverer interiørløsninger for offentlig og privat miljø. Vårt nettverk innen produktdesign og grafisk design gir deg som kunde en komplett løsning.

Vi er et Oslobasert designkontor som tilbyr profesjonell bistand og leverer interiørløsninger for offentlig og privat miljø. Vårt nettverk innen produktdesign og grafisk design gir deg som kunde en komplett løsning.

Vi er et Oslobasert designkontor som tilbyr profesjonell bistand og leverer interiørløsninger for offentlig og privat miljø. Vårt nettverk innen produktdesign og grafisk design gir deg som kunde en komplett løsning.